Gabinet Stomatolgiczny
lek. stom. Marta Zawół-Brulińska
Telefon: 15 642 72 27, 15 642 60 98
Adres: ul. Poniatowskiego 3/18
37-450 Stalowa Wola

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna czyli uzupełnienie utraconych pojedynczych i mnogich braków zębowych.

W gabinecie wykonujemy:
  • Korony porcelanowe.
  • Korony pełnoceramiczne.
  • Wkłady koronowo korzeniowe.
  • Mosty porcelanowe.
  • Protezy szkieletowe .
  • Protezy akrylowe (częściowe i całkowite).
  • Protezy bezklamrowe(acetalowe, elastyczne, overdenture).
  • Naprawa protez.