Gabinet Stomatolgiczny
lek. stom. Marta Zawół-Brulińska
Telefon: 15 642 72 27, 15 642 60 98
Adres: ul. Poniatowskiego 3/18
37-450 Stalowa Wola

Przykłady prac

Korony porcelanowe

Mosty porcelanowe


 

 

Wybielanie lampą BEYOND

Wybielanie zębów bezmiazgowych
 
Wypełnienia estetyczne
  Licówki kompozytowe
Mosty kompozytowe na włóknie szklanym
Odbudowa złamanych zębów
 Leczenie kanałowe