Gabinet Stomatolgiczny
lek. stom. Marta Zawół-Brulińska
Telefon: 15 642 72 27, 510 85 85 86
Adres: ul. Poniatowskiego 3/18
37-450 Stalowa Wola

Endodoncja

Endodoncja - leczenie kanałowe w powiększeniu przy użyciu lupy, mikrosilnika endodontycznego, endometru oraz narzędzi maszynowych typu Endo Star, Wave One Gold, Profile, Protaper. Obecność radiowizjografii ułatwia nam prawidłowe leczenie kanałowe, bowiem po wypełnieniu ostatecznym kanału pacjent pozostając na fotelu stomatologicznym , ma wykonywane zdjęcie- obraz zęba jest bezpośrednio widoczny na monitorze komputera.