Gabinet Stomatolgiczny
lek. stom. Marta Zawół-Brulińska
Telefon: 15 642 72 27, 510 85 85 86
Adres: ul. Poniatowskiego 3/18
37-450 Stalowa Wola

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna czyli uzupełnienie utraconych pojedynczych i mnogich braków zębowych.

W gabinecie wykonujemy:
  • Licówki porcelanowe.
  • Korony porcelanowe.
  • Korony pełnoceramiczne (cyrkon).
  • Wkłady koronowo korzeniowe (metalowe, z włókna szklanego).
  • Mosty porcelanowe.
  • Protezy szkieletowe .
  • Protezy akrylowe (częściowe i całkowite).
  • Protezy bezklamrowe(acetalowe, elastyczne, overdenture, oparte na zatrzaskach i zasówach).
  • Naprawa protez.