Gabinet Stomatolgiczny
lek. stom. Marta Zawół-Brulińska
Telefon: 15 642 72 27, 510 85 85 86
Adres: ul. Poniatowskiego 3/18
37-450 Stalowa Wola

Przykłady prac

Korony i mosty porcelanoweOdbudowa złamanych zębów


 

Wybielanie lampą BEYOND

Wybielanie zębów bezmiazgowych
 
Wypełnienia estetyczne
  Licówki kompozytowe
Mosty kompozytowe na włóknie szklanym
Odbudowa złamanych zębów
 Leczenie kanałowe